Kundvagnen laddas  

Tillsammans för en bättre värld!

Tack alla kunder! Vi har snart samlat in 100 miljoner kronor till välgörenhet.

Ett varmt och stort tack till alla er som har avrundat upp i kassan, köpt våra välgörenhetsprodukterApoteas egna produkter, samt serierna Austre och Zoeco där delar av intäkten alltid går till välgörenhet. 

Våra huvudsamarbetspartners är Världsnaturfonden WWF och SOS Barnbyar.

Under 2022-2023 har vi fokuserat på att samla in pengar för att skicka sjukvårdsmaterial till krigsdrabbade Ukraina. Genom ett unikt samarbete har Apotea distribuerat läkemedel till ett inköpsvärde av 16 miljoner kronor. Redan en vecka efter att kriget startades skickade Apotea sin första lastbil med sjukvårdsmaterial till Ukraina och sedan dess har ytterligare elva lastbilar skickats.

Vi samarbetar även med organisationerna nedan som alla gör fantastiska insatser för att göra världen lite bättre. 

 

AjaBajaCancer underlättar vardagen för alla som drabbats av barncancer. Nästan varje dag är det ett barn som drabbas och vardagen för familjen slås omkull. Genom föreningens tjänster, erfarenheter, forum och samarbetspartners skapas stöd för barnen, syskonen och föräldrarna som drabbats så att de kan få hjälp och personligt stöd såväl ekonomiskt, psykiskt och socialt. Vi har samlat in 150 000 kr till AjaBajaCancer. 

 

Stiftelsen Trygga Barnen arbetar för att barn och unga ska växa upp till trygga individer trots erfarenhet av missbruk i hemmet. Trygga Barnen erbjuder handfast stöd, sprider kunskap och lyfter barnets röst i samhällsdebatten. Vi har samlat in 220 000 kr till Trygga Barnen. 

 

Läkare Utan Gränser är en oberoende medicinsk hjälporganisation som ger livräddande sjukvård till dem som behöver det mest – oavsett vem, oavsett var, oavsett varför. Läkare Utan Gränser finns i runt 70 länder runt om i världen. Deras personal består av allt från läkare, sjuksköterskor och psykologer till vatten- och sanitetsexperter, administratörer, logistiker och chaufförer. Vi har samlat in över 450 000 kr till Läkare Utan Gränser. 

 

Barncancerfondens vision är att alla som drabbas ska leva, inte bara överleva. Sedan Barncancerfonden startade 1982 har överlevnaden bland de som insjuknar i barncancer ökat till ca 80 procent, men barncancer är trots detta fortfarande den vanligaste dödsorsaken hos barn mellan 1-14 år i Sverige. Vi har med hjälp av våra kunder samlat in över 2 miljoner kronor till Barncancerfonden.

 

Barndiabetesfonden kämpar för en framtid utan typ 1-diabetes. De stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra typ 1-diabetes hos både stora och små. Det är deras övertygelse att forskningen kan besegra typ 1-diabetes med rätt resurser och deras vision är att finna ett botemedel till år 2040. Vi har samlat in 600 000 kronor till Barndiabetesfonden.

 

Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Genom att stötta barn i utsatta situationer, mobilisera samhället och påverka beslutsfattare arbetar Bris för att stärka barnets rättigheter. Bris driver Sveriges nationella stödlinje för barn och unga, 116 111, som nu har öppet dygnet runt! Vi har tillsammans med våra kunder samlat in över 1 miljon kronor sedan samarbetetet startade 2016.

 

Friends är en icke-vinstdrivande organisation vars uppdrag är att stoppa mobbning. Organisationen utbildar och stödjer skolor, förskolor och idrottsföreningar i hela landet. Friends vision är en värld där inget barn utsätts för mobbning. Vi har samlat in 500 000 kr till Friends, framförallt via försäljning av Friends årliga Snällkalender

 

 

Kanske har du själv eller någon du känner drabbats av cancer. Då vet du att tiden efter cancer och vägen tillbaka kan vara svår. Långt ifrån alla cancerdrabbade får rehabilitering via sjukvården. Därför finns CancerRehabFonden, som arbetar för att alla som drabbats av cancer ska få rehabilitering som hjälper dem att återhämta sig fysiskt och psykiskt.

Våra kunder har bidragit med över 900 000 kr till CancerRehabfonden. Pengar som hjälper fler cancerdrabbade tillbaka till livet!

 

Stiftelsen Skota Hem är en organisation som möjliggör segling för personer med funktionsvariation. Effekten är ökat självförtroende, självkänsla och större självständighet - vilket ger livsviktiga verktyg för ökad samhörighet och delaktighet.

Apotea.se sponsrar Skota Hem och möjliggör därmed för personer med funktionsnedsättning att få lära sig segla. Vi har med hjälp av våra kunder samlat in ca 300 000 kr till Skota Hem.

 

Ecopelag är icke vinstdrivande och drivs av visionen “att genom innovation och konkreta åtgärder påskynda återhämtningen av en livskraftig Östersjö och säkerställa ett hållbart nyttjande av dess resurser”. Apotea har samlat in 450 000 kronor till Ecopelags musselodlingar som minskar övergödningen av Östersjön. Fraktbolaget Premo stödjer även musselodlingarna och skänker 1 krona per paket som Apotea skickar som under 2021 och 2022 genererat över 2,5 miljoner kronor. Läs mer om projektet "Miljönen".

 

 

Stiftelsen Race For The Baltic jobbar för ett friskt Östersjön. De driver flera projekt med målet att minska Östersjöns största miljöproblem – övergödningen – som leder till algblomning som gör att vattnet inte går att bada i, minskad biologisk mångfald, döda bottnar och fiskar som dör. Övergödningen beror på att det blir för mycket kväve och fosfor i vattnet. Race For The Baltic arbetar för att minska tillförseln av dessa ämnen och även för att minska mängden näring som redan finns i vattnet. Vi har hittills samlat in 1 miljon kronor till projekten: Baltic Fish och Underwater Restoration som båda, effektivt och mätbart, minskar mängden näringsämnen i Östersjön.

 

Bröstcancerförbundet är intresseorganisationen som driver bröstcancerbehandlades frågor i samhället och har det mest utvecklade kontaktnätet i Sverige för dem som behöver stöd och hjälp. Bröstcancerförbundet har till uppgift att främja och tillvarata bröstcancerbehandlades intressen beträffande behandling, vård och rehabilitering liksom de som löper risk att få bröstcancer på grund av ärftlighet. Genom Bröstcancerfonden utvecklas stödet till dem som idag lever med bröstcancer samtidigt som bröstcancerforskningen stöds. Vi har med hjälp av våra kunder samlat in över 3,2 miljoner kr till Bröstcancerförbundet. Apotea är huvudpartner till Bröstcancerförbundet och stödjer dem genom att hjälpa till att sprida information samt sälja Bröstcancerförbundets rosa band och reflex. Hela summan går oavkortat till Bröstcancerförbundet.

 

Operation Smile är en internationell hjälporganisation. Med hjälp av volontära sjukvårdsinsatser utförs operationer för att hjälpa barn och vuxna med  läpp-, käk- eller gomspalt att leva ett värdigt liv. Vi har med hjälp av våra kunder in 600 000 kr till Operation Smile.

 

 

Prostatacancerförbundet verkar för ökad kunskap om prostatacancer, driver påverkansarbete för en bättre vård samt stödjer forskning och utveckling genom en egen fond. Prostatacancerförbundet kräver ökad uppmärksamhet och respekt för Sveriges vanligaste cancersjukdom. Tillsammans kan vi besegra prostatacancern!  Vi har med hjälp av våra kunder samlat in 200 000 kr till Prostatacancerförbundet.

 

Städa Sverige ägs av idrottsrörelsen och har i 30 år engagerat ungdomsidrotten i att städa olika delar av den svenska miljön. Städande förening och lag får ett viktigt bidrag till sin verksamhet och gör samtidigt en värdefull insats för miljön och naturen. 2021 infördes Apotea Clean-Up Day och sedan dess har vi samlat in över 850 000 kr som möjliggjort för 1000 st idrottsungdomar att städa och fylla 500 sopsäckar med över 14 ton skräp utmed Bohusläns kust. 

 

Skärgårdsstiftelsen äger och förvaltar mark i Stockholms skärgård och har i över 60 år arbetat för att bevara och utveckla en genuin skärgård.  Stiftelsen verkar inom ett flertal områden med syftet att bevara skärgårdens egenart, naturvärden och landskapsbild och samtidigt främja utvecklingen av friluftsliv, kultur, rekreation och turism. Apotea har samlat in 230 000 kr till Skärgårdsstiftelsens viktiga arbete. 

 

Farmaceuter utan Gränser arbetar för allas rätt till en god läkemedelsbehandling och hälsa inom och utom Sveriges gränser. Läs mer på fug.se

 


Vårt samarbete med SOS Barnbyar och Världsnaturfonden WWF

 

SOS Barnbyar

Apotea är huvudparter till SOS Barnbyar sedan 2015 och stödjer flera av SOS Barnbyars verksamheter.

Läs mer

 

WWF - Skydd under ytan

Apotea samarbetar med Världsnaturfonden WWF för att hjälpa Östersjön att bli ett friskt hav igen.

Läs mer

Produkten läggs i din varukorg.
Produkten har lagts
till i din varukorg.
Till toppen av sidan