Populära länkar


Varumärken

Alla varumärken

 • Kundservice med farmaceuter och egenvårdsrådgivare
 • Inga avgifter
 • Gratis fraktalternativ
 • Snabb leverans
 • Stort sortiment,
  över 40000 artiklar
 • Öppet köp returrätt 14 dagar (ej läkemedel)
 • Betala säkert med avgiftsfri faktura, kort eller internetbank
 • Klimatkompenserade hemleveranser
Produkten har lagts
till i din varukorg.
Produkten har lagts
till i din varukorg.

Apoteas integritetspolicy

Dina personuppgifter och hur vi hanterar dem
När du anförtror Apotea dina personuppgifter är det viktigt för oss att du känner dig trygg. Vi värnar om din personliga integritet. Dina personuppgifter behandlas med största respekt och i enlighet med gällande lagstiftning. Denna policy beskriver hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter när du besöker vår webbplats och använder de tjänster som erbjuds där.
All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med apoteksdatalagen och dataskyddsförordningen. Personuppgiftsansvarig är Apotea AB (org. nr 556651-6489).

I samband med att du lägger din order eller skapar ett “Mitt konto” godkänner du att vi sparar och använder dina uppgifter för att fullfölja och tillhandahålla den service som du kan förvänta dig av oss. Vid köp på elektroniska recept kommer våra farmaceuter att ta del av dessa samt eventuellt även av dina utgångna elektroniska recept.

Vad är en personuppgift?
Personuppgifter är information och data som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgift är namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det kan också gälla kundnummer, krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter som exempelvis IP-nummer.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?
Uppgifter du lämnar när du blir kund hos Apotea
När du blir kund hos Apotea samlar vi in dina kontaktuppgifter: namn, adress, e-postadress, telefonnummer och, i förekommande fall, personnummer. Vi samlar även in uppgifter om leveranssätt, eventuellt utlämningsställe samt IP-adress. Det köpeavtal som vi har ingått med dig utgör den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter och är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser och fullgöra detta avtal gentemot dig gällande exempelvis leverans och betalning.

Uppgifter som samlas in vid personlig kontakt
När du kontaktar kundservice via exempelvis e-post, telefon eller chatt samlar vi in de personuppgifter som du lämnar till oss. Detta gör vi för att kunna besvara de frågor du har och för att hantera ditt ärende. Det kan t.ex. vara uppgifter om namn, e-postadress och ordernummer. Vi samlar också in uppgifter som du väljer att lämna till oss rörande exempelvis hälsotillstånd eller läkemedel. Om din fråga rör en reklamation kommer vi att behandla dina uppgifter för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt gällande konsumentlagstiftning. Detta gör vi med bakgrund av den lagliga grund som baseras på vårt köpeavtal med dig.

Hur använder vi dina personuppgifter?
Fullfölja ingått avtal
Vi behandlar dina uppgifter för att identifiera dig som kund, hantera och leverera din beställning samt för att hantera fakturering och betalning. Vi behandlar även dina personuppgifter för att kunna hjälpa dig om du kontaktar oss med frågor, synpunkter eller exempelvis en reklamation.

Information om produkter och tjänster
Vi använder dina personuppgifter för e-postutskick med information om våra produkter och tjänster. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till mottagandet av nyhetsbrev, kampanjer och erbjudanden genom att kontakta kundservice eller använda den avanmälningslänk som finns i varje nyhetsbrev.
Vi kommer aldrig att lämna ut dina uppgifter till obehörig part eller sälja dem vidare till extern part.

Cookies och analysverktyg
Apotea använder cookies på vår hemsida www.apotea.se. Användningen av cookies och andra analysverktyg kan innebära en behandling av personuppgifter. 
En cookie är en liten textfil som innehåller information som lagras på din dator när du besöker en webbplats. Cookies kan göra det möjligt för webbplatsen att komma ihåg några av dina handlingar och preferenser så att du inte behöver ange dem igen när du kommer tillbaka till webbplatsen eller bläddrar från en sida till en annan. För mer information kring hur cookies fungerar, se www.allaboutcookies.org.
Vi använder nödvändiga cookies på hemsidan. Dessa cookies aktiverar de tjänster du specifikt har bett om och är nödvändiga för hemsidans funktioner. Till exempel måste vi ha nödvändiga cookies för att varukorgar och betalningsmöjligheter ska fungera. Nödvändiga cookies behandlas med stöd av Apoteas berättigade intresse av att tillhandahålla en funktionell hemsida. Behandlingen av dina personuppgifter för dessa ändamål är mycket begränsad och Apoteas intressen väger tyngre än dina intressen av att inte få dina personuppgifter behandlade för dessa ändamål. Dessa cookies lagras i max 12 månader.
Vi använder även tredje parts cookies från Google Analytics för att analysera våra hemsideanvändares beteende på en anonym och aggregerad nivå. Apoteas behandling för dessa ändamål sker endast med stöd av ditt uttryckliga samtycke. Apotea är personuppgiftsansvarig för användningen av Google Analytics på vår hemsida. Google är separat personuppgiftsansvarig för behandlingen som sker genom deras egna cookies. Googles möjligheter att använda och dela information om ditt besök på vår hemsida är begränsade i enlighet med Google Analytics Terms of Service (http://www.google.com/analytics/terms/us.html) och Google Privacy Policy (http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/). Dessa cookies lagras i max 12 månader.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till cookies och analysverktyg genom att klicka här eller kontakta oss på [email protected]
För mer information om våra cookies och analysverktyg se vår Cookie Policy.

Med vem delar vi personuppgifterna? Betallösningar 
Rättslig grund: För att kunna fullfölja köpeavtalet.
För att kunna ta betalt, hantera fakturor och betalningar delar vi uppgifter med Klarna och PayEx. Klarna och PayEx kommer att samla personuppgifter om dig i samband med betalning. Klarna och PayEx är således personuppgiftsansvariga för dessa uppgifter enligt bolagens villkor. Se klarnas villkor eller Payex villkor
Transportbolag/Fraktbolag/Unifaun 
Rättslig grund: För att kunna fullfölja köpeavtalet.
Våra fraktbolag tar del av de personuppgifter som krävs för att kunna fullfölja och leverera din beställning.
Recepthantering 
Rättslig grund: För att kunna fullfölja köpeavtalet.
Vid köp av receptbelagda läkemedel behandlas dina personuppgifter i receptsystem.

När du hämtar ut receptförskrivna varor hos Apotea registrerar vi dina personuppgifter samt övrig information på receptet. Detta för att du ska få en säker receptexpedition och för att vi ska följa lagkraven. Uppgifterna kontrolleras bland annat mot folkbokföringsinformation och receptdepån hos eHälsomyndigheten.

Vi lämnar aldrig ut dessa uppgifter till tredje part. Vi får bara söka på din identitet när vi gör en receptexpedition eller när du samtycker till det. Vi kan också komma att hämta dina uppgifter i de fall det krävs för att utreda en eventuell avvikelse.

Det är frivilligt att lämna samtycke till att ansluta sig till högkostnadsskyddet eller elektroniskt expertstöd (EES). 

eHälsomyndigheten är personuppgiftsansvarig för nationella receptdepån, läkemedelsförteckningen, högkostnadsdatabasen och EES. Läs mer på eHälsomyndighetens webbplats.

Cookies
Rättslig grund: Samtycke
Vi delar analysdata via tredjepartscookie för marknadsföring och webbanalys för att förbättra våra tjänster. Vi använder analysverktyget Google Analytics för att förbättra innehåll, navigation och struktur på hemsidan. All behandling av dina personuppgifter är anonymiserad och krypterad. 

Direktmarknadsföring 
Rättslig grund: Samtycke från kund
För att kunna skicka information till dig om våra produkter och tjänster så använder vi oss av ett externt CRM-system där vi lagrar din e-postadress. Du kan när som helst avbryta din prenumeration, antingen via länken i nyhetsbrevet eller genom att kontakta vår kundservice.

Imbox 
Rättslig grund: Intresseavvägning
När du använder vår chatt och/eller FAQ kan personuppgifter som t.ex. telefonnummer, namn, adress, e-post, IP-nummer samt den information som du själv uppger komma att lagras.

Myndigheter
Rättslig förpliktelse 
På begäran kan vi enligt lag och myndighetsbeslut vara skyldiga att lämna ut vissa personuppgifter, exempelvis till Polisen i samband med brottsutredning. Vi kan även på samma grund komma att lämna information till eHälsomyndigheten, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Inspektionen för Vård och Omsorg.

Övriga 
Rättslig grund: Intresseavvägning
Vi kan även komma att dela information med potentiella köpare om vi skulle sälja hela eller delar av verksamheten eller vid en sammanslagning.

Så här länge sparar vi dina personuppgifter
Vi sparar personuppgifter så länge det finns rättslig grund, ett dokumenterat syfte för behandlingen eller en pågående kundrelation. Vi har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga personuppgifter och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt. Normalt sparar vi dina kunduppgifter i maximalt tre år från din senaste kundkontakt. Dock sparar vi uppgifter som behövs enligt bokföringslagen, i upp till åtta år.

Överföring till tredje land
Som huvudregel sker all behandling av dina personuppgifter inom EU/EES. För vissa begränsade tjänster såsom tredjepartscookies överförs personuppgifter till länder utanför EU/EES, inklusive USA som kan ha en lägre skyddsnivå för personuppgifter än inom EU/EES. Överföringen grundar sig på vårt berättigade intresse och behövs för att vi ska möjliggöra tillhandahållandet av våra tjänster. Vid överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES använder vi Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler för att säkerställa en tillräcklig skyddsnivå för dina personuppgifter. Standardavtalsklausulerna kan hittas via följande länk: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc/standard-contractual-clauses-international-transfers_en. Vill du en specificerad lista över vår tredjelandsöverföring kan du kontakta oss på [email protected]

Så här skyddar vi dina personuppgifter
Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst. Antalet personer som har tillgång till dina personuppgifter är begränsat. Endast personer hos oss som behöver behandla dina personuppgifter har tillgång till dem. De leverantörer som vi delar personuppgifter med kommer endast att behandla dem för vår räkning och göra det i enlighet med våra instruktioner.

Vi använder oss av industristandarder för att lagra, behandla och kommunicera känslig information på ett säkert sätt t.ex. SSL/TLS, PGP och envägs hash-algoritmer.

Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården, både offentlig och privat, arbetar under sekretess och tystnadsplikt. Detta gäller även anställda på apotek och således all personal som jobbar hos oss på Apotea.

Ändra dina cookie-inställningar

Du bestämmer över dina personuppgifter

Du har rättigheter när det kommer till vår behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att:

 • Begära ut information om vår behandling av dina personuppgifter.
 • Få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade eller kompletterade.
 • Göra en invändning mot behandlingen av dina personuppgifter om grundar sig på Apoteas berättigade intresse såvida Apotea inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen. Du har alltid rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring.
 • Kräva att behandlingen begränsas förutsatt att Apotea inte har en laglig rätt att fortsätta behandlingen.
 • Få dina personuppgifter raderade om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats, om du återkallar det samtycke på vilken behandlingen grundas, om du invänder mot behandlingen och det saknas berättigade skäl för behandlingen, om personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt eller om personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.
 • Få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit Apotea i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig om behandlingen grundar sig på samtycke eller avtal (dataportabilitet).
 • Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att höra av dig till oss via kontaktuppgifterna nedan eller genom att använda dig av den avanmälningslänk som finns i alla kampanjer, erbjudanden och nyhetsbrev vi skickar till dig.

Har du frågor eller önskar utöva någon av dina rättigheter vänligen kontakta vårt dataskyddsombud på [email protected]. Kopior på dina personuppgifter skickas utan onödigt dröjsmål till din folkbokföringsadress. Om du har några invändningar eller klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Apotea förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i tiden, i den utsträckning de är nödvändiga för att åtgärda störningar eller uppfylla nya legala och tekniska krav. Alla ändringar av denna integritetspolicy kommer att publiceras på webbplatsen.