Kundvagnen laddas  

Apoteas integritetspolicy

Dina personuppgifter och hur vi hanterar dem
När du anförtror Apotea dina personuppgifter är det viktigt för oss att du känner dig trygg. Vi värnar om din personliga integritet. Dina personuppgifter behandlas med största respekt och i enlighet med gällande lagstiftning. Denna policy beskriver hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter när du besöker vår hemsida och använder de tjänster som erbjuds där.
All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med apoteksdatalagen och dataskyddsförordningen. Personuppgiftsansvarig är Apotea AB, org. nr 556651-6489.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?
Vi samlar in personuppgifter direkt från dig i samband med att du besöker och använder vår hemsida eller kontaktar oss via mail, chatt, telefon eller på annat sätt. För hantering av recept samlar vi även in personuppgifter om dig från eHälsomyndigheten och Skatteverket. Den information vi behandlar om dig framgår av tabellen nedan.

Typ  av behandling:

Typ  av personuppgifter:

Ändamål med behandlingen:

Rättslig grund för behandlingen:

Lagringstid   av personuppgifterna:

Registrering av “Mitt konto”.

            
 

Namn, adress, e-postadress, telefonnummer och i de fall det krävs för en säker identifiering så behandlas även personnummer.

            
 

Namn, adress, e-postadress, telefonnummer och i de fall det krävs för en säker identifiering så behandlas även personnummer. Vi samlar även in uppgifter om leveranssätt och utlämningsställe.

            
 

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalsvillkoren för tjänsten.   

 

Om du inte tillåter denna behandling av dina personuppgifter har du inte möjlighet att registrera dig för tjänsten.

            
 

Vi behandlar dina personuppgifter så länge du har ett registrerat konto hos oss. Behandlingen avslutas i samband med att du avslutar ditt konto.   

            
 

Genomförande av köp.

            
 

Namn, adress, e-postadress, telefonnummer och i de fall det krävs för en säker identifiering så behandlas även personnummer. Vi samlar även in uppgifter om leveranssätt, utlämningsställe och IP-adress.

            
 

Vi behandlar dina personuppgifter för att möjliggöra och genomföra köpet och för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser kopplat till ditt köp.

            
 

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra köpeavtalet som vi har ingått med dig.   

 

Vi behandlar personuppgifter kopplade till ditt köp för att uppfylla rättsliga förpliktelser enligt bokföringslagen.   

 

 
 

            
 

Vi behandlar dina personuppgifter så länge du är kund hos oss eller vi har ett giltigt köpeavtal.

 

För bokföringsändamål behandlas dina personuppgifter i 7 år från köptillfället.   

 
 

Genomförande av köp av receptbelagda varor.

            
 

Namn, folkbokföringsuppgifter, receptuppgifter från eHälsomyndigheten och personnummer.

            
 

Vid köp av receptbelagda läkemedel behandlas dina personuppgifter i Apoteas receptsystem. Denna behandling sker för att du ska få en säker receptexpedition och för av vi ska uppfylla våra rättsliga förpliktelser.

 

Önskar du ansluta dig till högkostnadsskyddet eller EES behandlar vi även dina personuppgifter för dessa ändamål. 

 

Vi genomföra kontroller mot Skatteverkets folkbokföringsinformation och receptdepån hos eHälsomyndigheten vilket kräver en behandling av dina personuppgifter.

 

Vi kan också behandla dina uppgifter i de fall det krävs för att utreda en eventuell avvikelse.

            
 

Vi behandlar dina personuppgifter kopplade till recepthantering för att uppfylla rättsliga förpliktelser enligt apotekslagstiftningen.   

 

När du ansluter dig till högkostnadsskyddet och EES behandlar vi dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke.   

            
 

Vi behandlar dina personuppgifter i vårt receptsystem i 5 år.

 

Uppgifter kopplade till högkostnadsskydd eller EES behandlas.   

            
 

Kundtjänstrådgivning.

            
 

Namn, e-postadress, telefonnummer och i de fall det krävs för en säker identifiering så behandlas även personnummer, samt information som du väljer att ge till oss avseende ditt ärende.   

            
 

När du kontaktar oss med frågor som rör vår tjänst, våra produkter, din order eller andra frågor så behandlar vi dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla dig en god service och administrera ditt ärende. Utöver frågor av servicenatur behandlas även dina uppgifter vid reklamation.   

            
 

Vid kontakt med dig behandlar vi dina personuppgifter med stöd av Apoteas berättigade intresse av att tillhandahålla dig en god service och administrera vår verksamhet.*

 

Vid ärenden som rör reklamation så behandlar vi dina personuppgifter med stöd av en rättslig förpliktelse enligt konsumentköplagen och för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser enligt köpeavtalet som vi ingått med dig.   

            
 

Personuppgifter behandlas så länge det föreligger ett berättigat intresse av behandlingen men som längst 3 år.

 

Vid ärenden som rör reklamation lagras personuppgifterna i enlighet med tillämplig lagstiftning eller avtalsförpliktelser.

            
 

Apoteksrådgivning.

            
 

Namn, e-postadress, telefonnummer, personnummer och information relaterad till din hälsa och/eller dina föreskrivna läkemedel.

            
 

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla dig med rådgivning avseende hälsotillstånd och läkemedel via vår digitala chatt-funktion eller telefon.

            
 

För rådgivning som rör hälsotillstånd, receptbelagd medicin eller andra uppgifter som rör hälsa behandlas dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke. I dessa fall har du rätt att återkalla ditt samtycke genom att kontakta [email protected]. Återkallar du ditt samtycke är det däremot inte möjligt att erbjuda dig rådgivning.

            
 

Personuppgifter kopplat till rådgivning som rör hälsotillstånd, receptbelagd medicin eller andra uppgifter som rör hälsa lagras i enlighet med tillämplig lagstiftning.

            
 

Marknadsföring

            
 

Namn och e-postadress.

            
 

Vi använder dina personuppgifter för e-postutskick av nyhetsbrev, kampanjer och erbjudanden med information om våra produkter och tjänster.

            
 

Vi skickar endast direktreklam till dig med stöd av ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du har ingen skyldighet att samtycka till denna behandling.   

            
 

Vi behandlar dina personuppgifter så länge vi har ett giltigt samtycke från dig.

            

Kundrecensioner

Namn, mailadress
och produkterna
du köpt.

Efter att du gjort ett köp av våra produkter önskar vi veta om du är nöjd med produkten för att kunna utveckla och förbättra vårt varusortiment. Vi skickar därför ett uppföljande email till dig en viss tid efter ditt köp av vissa av våra produkter (t.ex. kosmetika).

Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av Apoteas berättigade intressen av att utveckla och utvärdera vårt varusortiment.*

Dina personuppgifter behandlas endast för att skicka ut förfrågan om kundrecensionen. Samtliga svar är därefter aggregerade och anonymiserade. Om du inte önskar motta denna typ av utskick kan du kontakta oss eller klicka på länken för avregistrering i mailet.

 

Nödvändiga cookies

            
 

Varor i varukorgen och val avseende att neka eller godkänna övriga cookies.   

            
 

Vi använder nödvändiga cookies på hemsidan. Dessa cookies är kopplade till tjänster du specifikt har bett om och är nödvändiga för dessa funktioner. Till exempel måste vi ha nödvändiga cookies för att varukorgar och betalningsmöjligheter ska fungera och för att hemsidan ska komma ihåg de val du gjort avseende användningen av cookies.   

 

För mer information om våra cookies och analysverktyg se vår Cookiepolicy.

            
 

Nödvändiga cookies behandlas med stöd av Apoteas berättigade intresse av att tillhandahålla en funktionell hemsida. Behandlingen av dina personuppgifter för dessa ändamål är mycket begränsad.*

            
 

Se Cookiepolicyn.

            
 

Funktionella/prestanda- cookies

            
 

Användar-id, IP-adress, samtycken och användarinställningar.

 

Vi inhämtar även personuppgifter kopplade till din användning av sidan.

            
 

Vi använder funktionella cookies baserat på ditt samtycke för att förhindra bedrägerier, aktivera säkerhetsåtgärder, lagra samtyckesval, skapa användar-id för att möjliggöra användning av vår chattfunktion och spara dina användarinställningar.   

 

Prestandacookies används för att för att utföra analys och inhämta statistik för att genomföra förbättringar av vår hemsida. Prestandacookies används även för att möjliggöra vissa av våra tjänster såsom livesändningar och för att skydda hemsidan mot skadliga angrepp.

 

För mer information om våra cookies och analysverktyg se vår Cookiepolicy.

            
 

Dina personuppgifter behandlas endast med stöd av ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.   

            
 

Se Cookiepolicyn.   

            
 

Annonscookies (tredjepartscookies)

            
 

Se Cookiepolicyn.

            
 

Vi använder tredje parts cookies för att analysera våra hemsideanvändares beteende på en anonym och aggregerad nivå och för att baserat på denna information rikta marknadsföring mot våra hemsidebesökare och/eller kunder.   

 

För mer information om våra cookies och analysverktyg se vår Cookiepolicy.

            
 

Dina personuppgifter behandlas endast med stöd av ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

            
 

Se Cookiepolicyn.

            

Du har aldrig en rättslig skyldighet att tillhandahålla dina personuppgifter till oss men om du inte tillåter vår behandling av dina personuppgifter enligt tabellen ovan kan detta begränsa våra möjligheter att fullgöra avtalet med dig och tillhandahålla dig din order.

* I samband med att dina personuppgifter behandlas med stöd av Apoteas berättigade intressen så har Apotea gjort en noggrann avvägning mellan dina intressen av att inte få dina personuppgifter behandlade och Apoteas intresse av att behandla uppgifterna. Vill du ha mer information om hur denna bedömning gjorts är du välkommen att kontakta oss enligt informationen nedan. väger tyngre än dina intressen av att inte få dina personuppgifter behandlade för dessa ändamål.

Med vem delar vi personuppgifterna?

För att bedriva vår verksamhet på ett effektivt och lagligt sätt kan dina personuppgifter överföras till nedan angivna mottagare. Dessa mottagare agerar antingen som självständiga personuppgiftsansvariga eller som personuppgiftsbiträden till Apotea. Samtliga personuppgifter överförs till respektive mottagare med stöd av Apoteas berättigade intressen av att tillhandahålla dig den tjänst du önskat, fullgöra avtalet med dig, uppfylla indirekta förpliktelser enligt lag eller för att administrera vår verksamhet.* Överföringar till myndigheter sker endast om så krävs enligt lag.

Betallösningar 
För att kunna ta betalt, hantera fakturor och betalningar delar vi uppgifter med våra ansluta betallösningar Klarna och PayEx. Klarna och PayEx samlar in personuppgifter om dig i samband med betalningen av ditt köp hos Apotea. Klarna och PayEx är självständiga personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter som sker genom deras tjänster. För mer information om deras behandling av dina personuppgifter och deras villkor klicka på Klarnas villkor eller Payex villkor

Transportbolag/Fraktbolag 
De som levererar Apoteas varor och produkter till dig får tillgång till dina personuppgifter för att utföra leveransen. Apotea arbetar tillsammans med Airmee, Best, Budbee, DHL, EarlyBird, Instabox, Premo, PostNord, Schenker, Swepelago och Velove. Beroende på tjänsten agerar dessa bolag antingen på uppdrag av Apotea som personuppgiftsbiträden eller som självständiga personuppgiftsansvariga. Vill du veta mer om denna behandling och överföringen av dina personuppgifter vänligen kontakta [email protected].

Cookies 
Vi delar analysdata via tredjepartscookie för marknadsföring och webbanalys för att förbättra våra tjänster. Vi använder cookies från Google och Microsoft. All behandling av dina personuppgifter är anonymiserad och krypterad. Apotea är personuppgiftsansvarig för användningen av dessa cookies på vår hemsida. Google och Microsoft är separat personuppgiftsansvarig för behandlingen som sker genom deras egna cookies. Läs mer om Googles och Microsofts behandling av dina personuppgifter i Googles integritetspolicy och Microsofts integritetspolicy.

Direktmarknadsföring 
För att kunna skicka information till dig om våra produkter och tjänster så använder vi oss av ett externt CRM-system där vi lagrar din e-postadress som tillhandahålls av Apsis International AB som agerar som vårt personuppgiftsbiträde.

Imbox 
När du använder vår chatt och/eller FAQ överförs personuppgifter som t.ex. telefonnummer, namn, adress, e-post, IP-nummer samt den information som du själv uppger till vår tjänsteleverantör Imbox som agerar som vårt personuppgiftsbiträde.

Recepthantering 
Vid recepthantering sker informationsväxling med eHälsomyndigheten enligt rättsliga förpliktelser som följer av apotekslagstiftning. eHälsomyndigheten är personuppgiftsansvarig för den nationella receptdepån, läkemedelsförteckningen, högkostnadsdatabasen och EES. Läs mer på eHälsomyndighetens webbplats

Myndigheter 
På begäran av myndighet kan vi enligt lag eller myndighetsbeslut vara skyldiga att lämna ut vissa personuppgifter, exempelvis till Polisen i samband med brottsutredning. Vi kan även på samma grund komma att lämna information till eHälsomyndigheten, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Inspektionen för Vård och Omsorg. Dessa myndigheter agerar som självständiga personuppgiftsansvariga och information om deras personuppgiftsbehandling kan hittas hos respektive myndighet.

Bolagsförändringar 
Vi kan komma att dela nödvändiga personuppgifter med potentiella köpare om vi skulle sälja hela eller delar av verksamheten eller vid en sammanslagning.

Överföring till tredje land 
Som huvudregel sker all behandling av dina personuppgifter inom EU/EES. För vissa begränsade tjänster såsom tredjepartscookies överförs personuppgifter till länder utanför EU/EES, inklusive USA som kan ha en lägre skyddsnivå för personuppgifter än inom EU/EES. Överföringen grundar sig på vårt berättigade intresse och behövs för att vi ska möjliggöra tillhandahållandet av våra tjänster. Vid överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES använder vi Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler för att säkerställa en tillräcklig skyddsnivå för dina personuppgifter. Standardavtalsklausulerna kan hittas via följande länk: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc/standard-contractual-clauses-international-transfers_en.Vill du en specificerad lista över vår tredjelandsöverföring kan du kontakta oss på [email protected]. .

Så här skyddar vi dina personuppgifter
Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst. Antalet personer som har tillgång till dina personuppgifter är begränsat. Endast personer hos oss som behöver behandla dina personuppgifter har tillgång till dem.
Vi använder oss av industristandarder för att lagra, behandla och kommunicera känslig information på ett säkert sätt t.ex. SSL/TLS, PGP och krypteringslösningar.
Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården, både offentlig och privat, arbetar under sekretess och tystnadsplikt. Detta gäller även anställda på apotek och således all personal som jobbar hos oss på Apotea.

Du har rättigheter när det kommer till vår behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att:

  • Begära ut information om vår behandling av dina personuppgifter.
  • Få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade eller kompletterade.
  • Göra en invändning mot behandlingen av dina personuppgifter om grundar sig på Apoteas berättigade intresse såvida Apotea inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen. Du har alltid rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring.
  • Kräva att behandlingen begränsas förutsatt att Apotea inte har en laglig rätt att fortsätta behandlingen.
  • Få dina personuppgifter raderade om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats, om du återkallar det samtycke på vilken behandlingen grundas, om du invänder mot behandlingen och det saknas berättigade skäl för behandlingen, om personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt eller om personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.
  • Få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit Apotea i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig om behandlingen grundar sig på samtycke eller avtal (dataportabilitet).
  • Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att höra av dig till oss via kontaktuppgifterna nedan eller genom att använda dig av den avanmälningslänk som finns i alla kampanjer, erbjudanden och nyhetsbrev vi skickar till dig.

Har du frågor eller önskar utöva någon av dina rättigheter vänligen kontakta vårt dataskyddsombud på [email protected]. Kopior på dina personuppgifter skickas utan onödigt dröjsmål till din folkbokföringsadress. Om du har några invändningar eller klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Apotea förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i tiden, i den utsträckning de är nödvändiga för att åtgärda störningar eller uppfylla nya legala och tekniska krav. Alla ändringar av denna integritetspolicy kommer att publiceras på webbplatsen.

Produkten läggs i din varukorg.
Produkten har lagts
till i din varukorg.
Till toppen av sidan