Kundvagnen laddas  

Apotea stödjer Världsnaturfonden WWF

Apotea har sedan 2016 samarbetat med Världsnaturfonden WWF och stödjer deras viktiga arbete för ett friskare Östersjön och för att behålla den biologiska mångfalden. Apotea har totalt sedan starten samlat in över 30 miljoner kronor, pengarna har gått till följande projekt: Skydd under ytan (se nedan), utbyggnad av våtmark, rädda torsken, tumlaren, bidrag till bekämpning av bränderna i Amazonas (2021), naturvård för ökat fiskebestånd och vassprojekt. 

Slutrapport av projektet Skydd Under Ytan. 
Läs rapporten här!

Just nu insamlade medel ():
 
kr

 

 

Vill du också stödja WWFs Östersjöarbete? Klicka här! 

Stockholms skärgård med sina 30 000 öar är ett världsunikt marint naturlandskap. Det ovanliga och känsliga ekosystemet är dock hotat av övergödning, ökad sjöfart och överfiske. Tecknen på att Östersjön inte mår bra ser vi på den årliga algblomningen, fiskarna som fylls av miljögifter och de döda bottnarna som breder ut sig.

Skydd under ytan är ett unikt projekt där Apotea med Världsnaturfonden WWF och Skärgårdsstiftelsen har dykt ner i havet för att titta på det som finns under ytan. Mycket av miljöarbetet i skärgården idag handlar om våra öar och livet på land. Även om det finns skyddade vattenområden idag, så saknas verktygen för att bevara dem rent praktiskt. Skärgårdsstiftelsen äger stora landområden och även vatten i skärgården. De har valt ut två områden, Nåttarö som representerar ytterskärgården och Gålö som representerar innerskärgården. Båda öarna är omgivna av varierade miljöer med flera typer av bottnar och klippor. Skydd under ytan började med en inventering: hur ser de marina miljöerna ut idag och vilka arter hittar vi? Därefter tittade man på olika typer av åtgärder för att bevara och återställa livsmiljöerna under ytan, bla minska ankringsskador med hjälp av bojar, musselodling, skrapning av klippor och vassrensning. De åtgärder som visade sig fungera har nu satts ihop till en rapport och blir en ”verktygslåda” som kan användas av alla som vill hjälpa livet under ytan. Genom Skydd under ytan vill Apotea vara med och bidra konkret till att rädda Östersjön.

Följ projektet Skydd Under Ytan: 


Vår 2024

Under våren har WWF tillsammans med Skärgårdsstiftelsen placerat ut blåstång på bojstenar i hopp om att dessa ska föröka sig och bidra till nytt liv under ytan i Stockholms skärgård. Först samlas tången in för att sedan knytas i buketter och fästas i snören med flöten. Med hjälp av dykare knyts tångbuketterna sedan fast på bojstenarna och när vattentemperaturen är rätt och det är fullmåne släpper plantorna sina ägg och spermier. Nu väntar vi med spänning på tångbebisar som bidrar till friskare havsvikar! Bojarna där blåstången placerats ingår också i projektet för att förhindra ankringsskador på den känsliga botten.

 

Oktober 2023

De tångplantor som satts ut i Östermarsfladen har vuxit till sig. Under hösten 2023 var de 17 cm höga och några av plantorna har nu även bildat förökningskroppar.

Ytterligare bojar har satts ut för att minska ankringsskador. Denna gång i Österhamn på Lidö där 11 akterbojar satts ut längs klipporna på den södra sidan och 4 svajbojar längst in i viken.

September 2023

Inom projektet har nu 15 nya bojar har placerats ut för att möjliggöra för fler båtar att lägga till vid boj och på så sätt minska ankringsskador på känslig botten. Totalt finns det nu 40 bojar i den populära viken, Östermarsfladen på Nåttarö. 

12334


September 2020 
Blåstången förökar sig!

I juni gjordes ett försök att föröka blåstång på bojstenarna. Nu har dykarna varit ner och undersökt resultatet. Det man kunde se var att det fanns små bebisplantor där vi planerat ut blåstången, medan det inte fanns något alls där vi inte hade planterat något. Med andra ord - försöket att föröka blåstången har lyckats! 


Juli 2020
Bojarna är populära 

När vi åkte ut till Nåttarö mitt i semestertider så såg vi glädjande nog att alla de 25 ståbojarna som vi la ut i juni användes. Vår förhoppning är att vattenväxter ska skyddas mot ankringsskador, när båtarna förtöjs vid en boj istället för att ankare släpps ner och skrapar botten.
 


Juni 2020
Boj-iläggning vid Nåttarö

Den 12 juni lades 25 st ståbojar ut i Östermarsfladen utanför Nåttarö. Nåttarö har en av Stockholms skärgårds mest välbesökta naturhamnar med över 200 övernattande båtar per natt under högsäsong. Bojarna läggs ut för att undersöka hur ankringsskador från båtar kan minskas, om båtarna får möjlighet att förtöja vid en boj istället för att ankra i botten. I samband med iläggningen av bojarna kommer även ett försök att föröka blåstång på bojstenarna att ske. Blåstången fyller en viktig funktion för ekosystemet i Östersjön, och fungerar som bland annat föda och skydd för många djur. Allt kommer att dokumenteras och följas upp noga och om man ser positiva effekter på bottnarna kan åtgärderna skalas upp och göras i större omfattning i hela skärgården. 


Höst 2019
Potatis från havet

En annan del av projektet som pågått under sommaren är provodling av potatis i tång.
Tång är väldigt näringsrikt och spolas upp i mängder på stränder runt om i skärgården - skulle det kunna användas som gödning för odlingar på land? I så fall får man dubbel nytta, då näringen tas bort ur vårt övergödda hav och samtidigt gör nytta på land. Men tången innehåller tungmetaller som skulle kunna föras över till potatisen.

Under hösten skördades potatis som odlats i tång på Nåttarö och skickades till labb för analys. Efter analys visar det sig att potatisen kan innehålla förhöjda halter av kadmium. Halterna ser ut att hänga ihop med surhetsgraden i odlingen. För att ytterligare undersöka sambandet så testas nu potatisodling i tång på en större yta där även surhetsgraden följs upp.
 

Höst 2019
Apotea dyker ner

Skärgårdsstiftelsen har två snorkelleder i skärgården, där man kan snorkla från boj till boj och se och lära sig mer om livet under ytan. Tillsammans med Skärgårdsstiftelsen och WWF besökte Apotea snorkelleden på Björnö. Här kan man se bland annat tångsnällor och sandstubbar, men också hur den viktiga blåstången kämpar för att inte bli bortträngd och effekterna av ankring i grunda vikar. Skydd under ytan bidrar till mer kunskap och ska skapa en verktygslåda för ett friskare Östersjön.


Sommar 2019
Vad finns under ytan? Inventering på gång

Sommar, varmare och fullt av liv på land och i havet.
Ett team dykare var ute och inventerade vad som finns under ytan vid Nåttarö.Dykarna sätter fast ett måttband vid land och simmar sedan ut ett visst avstånd.
Sen tar dykarna varsin sida av måttbandet och medan de simmar tillbaka in mot land antecknar de vad de ser av växter och djurliv. Det dyk som ni ser på bilderna gjordes vid en udde norr om Nåttarö brygga. På första fotot ses den ena dykaren med ett anteckningsblock i handen.
På andra fotot syns måttbandet som dykarna lagt ut och på den tredje ger de sig iväg. 
Det var 12 år sedan den senaste inventeringen på Nåttarö och den nya inventeringen är viktig för att följa hur havet mår. Det blir också grunden för att kunna se effekterna av de åtgärder för ett friskare Östersjön som testas inom Skydd under ytan.
 


Sommar 2019
Hoppingivande leverantörsträff

Apotea är tacksamma och glada att ha leverantörer som också bryr sig om Östersjön. Tillsammans har vi samlat in en miljon kronor som går direkt till Skydd under ytan. Som tack till de generösa leverantörer och samarbetspartners som bidragit bjöd Apotea in till en föreläsning i det nyöppnade Baltic Sea Science Center på Skansen. WWFs chef för vattenmiljö, Åsa Ranung, gav en intressant föreläsning om vårt unika innanhav och hur WWF tycker att vi ska göra för att rädda Östersjön. Om inte det väckte engagemang och hopp, så gjorde definitivt rundvandringen bland akvarierna och utställningarna på BSSC det. (Bild: Åsa Ranung föreläser, WWF)


Vår 2019
Besök i skärgården

Tillsammans med WWF och Skärgårdsstiftelsen besökte Apotea ett av pilotområdena för Skydd under ytan, Nåttarö, som ligger strax utanför Nynäshamn. På ön finns bland annat stugor, restaurang, cykeluthyrning och camping, och det är en populär destination under sommaren. Här finns också ett rikt liv under ytan som kan upptäckas längs snorkelleden som ligger vid stranden. Tillsammans tittade vi på vilka delar av ön som är mest utsatta och vilka åtgärder för att skydda ekosystemet som kan testas på Nåttarö. 


Vår 2019
Kan musselodlingar minska övergödningen?

Apotea samlade forskare, entreprenörer och experter från flera olika håll för ett öppet samtal kring en fråga: kan musselodling vara ett sätt att minska övergödningen i havet? Hur ser förutsättningarna och möjligheterna för musselodling i Östersjön ut? Musslor filtrerar vattnet och tar sin näring därifrån och om man skördar musslorna borde man därför kunna ta ut näring ur havet. Förutsättningarna skiljer sig beroende på vattendjupet och genomströmningen där man odlar. Även att skörda tång och vass diskuterades som sätt att få upp näring. Genom att använda tången, musslorna eller algerna som näring på land, t.ex. som djurfoder eller gödsel, får vi också ett mer cirkulärt flöde där vi inte bara låter näringen rinna ut i havet och bidra till algblomningen. Inom Skydd under ytan kommer vi göra försök med alla tre. (Bild: Blåmusslor i Östersjön, Skärgårdsstiftelsen)

Med kunskap och verktyg för att skydda känsliga marina miljöer gör projekt Skydd under ytan skillnad för livet i den del av havet som vi inte ser. Även i Apoteas egen verksamhet tänker vi på Östersjön. För havets skull har Apotea fasat ut mikroplaster ur sortimentet och gjort det möjligt att skicka in överblivna läkemedel, så att de inte hamnar i naturen.

Läs mer om projekt vi på Apotea stödjer för att rädda Östersjön!

Tillbaka till startsidan för hållbarhet

 

2023-10-11

 

Produkten läggs i din varukorg.
Produkten har lagts
till i din varukorg.
Till toppen av sidan