Kundvagnen laddas  

Miljömärkt på Apotea

 

På Apotea hittar du ett brett sortiment av miljömärkta produkter som tar extra hänsyn till såväl miljön som hälsan. Sortera på egenskapen miljömärkt i vårt sortiment så hittar du produkter som är miljömärkta med exempelvis Bra Miljöval, Svanen, EU-Ecolabel och Blå Ängel. Nedan listar vi de miljömärkningar som vi godkänner i nuläget. Märkningar tredjepartsgranskas, vilket innebär att en tredje part sätter upp olika kriterier och beslutar om en produkt klarar kriterierna för märkning eller inte.

 

Bra Miljöval 

Bra Miljöval är en oberoende tredjepartsmärkning som sköts av miljöorganisationen Naturskyddsföreningen. Bra Miljöval ställer strikta miljökrav på produkter för att bidra till ett hållbart samhälle. Grundidéerna är att naturresurser ska sparas och att den biologiska mångfalden och människors hälsa inte ska hotas. Det innebär bland annat att alla giftiga och svårnedbrytbara kemikalier måste bort. Kriterierna skärps gradvis. 

SvanenSvanen

Svanen tittar på produkter ur ett livscykelperspektiv - från råvara till avfall. Kriterierna skärps kontinuerligt för att driva utvecklingen mot en hållbar produktion och konsumtion. Märkningen sköts av Miljömärkning Sverige som är ett statligt, icke-vinstdrivande bolag. Några av kraven som ställs på Svanen-märkta produkter är att de ska minska utsläppen av miljö- och hälsoskadliga ämnen, använda ämnen som lätt bryts ner i naturen och reducera miljöpåverkan från förpackningar.

EU Ecolabel (EU-blomman)

EU Ecolabel, även känd som EU-Blomman, är EU:s officiella miljömärke för varor och tjänster. För att få märkas med EU-blomman måste produkten uppfylla höga krav på miljö, hälsa, funktion och kvalitet. Kriterierna tas fram på uppdrag av EU-kommissionen och tar hänsyn till hela produktens livscykel. Märkningen finns idag för ett 30-tal produktgrupper, bland annat på tvättmedel och tvål.

Blå Ängel

Tyska miljömärket Blå Ängel kan närmast jämföras med Svanen. Symbolen tilldelas produkter och tjänster som utmärker sig med tydliga miljömässiga fördelar gentemot andra jämförbara produkter eller tjänster. Kriterierna tas fram av det tyska Naturvårdsverket och tar hänsyn till produktens livscykel – från produktion och användning till återvinning. Märkningen kan hittas på bland annat kosmetika, hygien-, städ- och hushållsprodukter.

UEBT

UEBT-märket “Sourcing with Respect” utfärdas av Unionen för Ethical BioTrade (UEBT), en ideell förening som säkerställer rättvis handel och ansvarsfull råvaruutvinning. Deras standard inkluderar sociala, ekologiska och ekonomiska kriterier och produkter med märkningen intygar att hänsyn har tagits till skydd av biologisk mångfald under odling, skörd och bearbetning av ingredienser. Det visar också att alla i försörjningskedjan behandlas med respekt och att rättvisa löner betalas.
 

Asthma Allergy Nordic

Asthma Allergy Nordic är astma- och allergiförbunden i Sverige, Norge och Danmarks nya gemensamma nordiska produktmärkning som har ersatt Astma- och Allergiförbundets tidigare Svalan-märkning. När man ser Asthma Allergy Nordics logotyp på en produkt kan man känna sig säker på att den inte innehåller parfymämnen, allergener eller irriterande ämnen i sådan mängd att det finns en känd risk för allergisjukdom. 

 

Oeko-Tex® Standard 100

Oeko-Tex® Standard 100 är en märkningsstandard för textilier och tyger som sätter gränsvärden för ett antal kända miljö- och hälsofarliga ämnen. Många av dessa ämnen är redan reglerade i europeisk kemikalielagstiftning, men i vissa fall sätter Oeko-Tex® Standard 100 högre krav. Dessutom sätts gränser för flera miljö- och hälsofarliga ämnen som ännu inte omfattas av lagstiftning. För att få märka en textil produkt behöver alla ingående material, som till exempel tyg, sytråd, knappar och dragkedjor uppfylla kraven i standarden. Varje certifierad produkt får ett unikt certifikatsnummer som ska finnas med på produktens märkning. 

 

MSC – Marine Stewardship Council 

MSC är en internationell organisation som utformat standarder för hållbart fiske samt för spårbarhet för fisk och skaldjur. Standarderna bygger på tredjepartsgranskningar som utförs av oberoende ackrediterade certifieringsorgan. MSC:s standard för hållbart fiske berör tre områden som ett fiske måste klara för att bli certifierat.   

  1. Hållbara fiskebestånd: Är det tillräckligt med fisk kvar i haven? Yrkesfisket måste säkerställa att det kan pågå för all framtid och att fiskbeståndet kan förbli produktivt och livskraftigt
  2. Minimera påverkan på miljön: Vad blir effekterna på havsmiljön? Yrkesfisket behöver bedrivas varsamt så att andra arter kan fortsätta leva och livsmiljöer fortsätta att må bra.
  3. God fiskeförvaltning: Är fisket välskött? MSC-certifierade fisken behöver följa lagar och förordningar samt behöver ha beredskap för ändrade förhållanden i havsmiljön.

Dessutom måste företagen som hanterar och säljer MSC-märkta produkter uppfylla MSC:s spårbarhetsstandard. 

ASC –  Aquaculture Stewardship Council

ASC, eller Aquaculture Stewardship Council, är ett certifierings- och märkningssystem för odlad fisk och skaldjur som främjar ansvarsfulla odlingsmetoder. Standarden innehåller krav som skyddar naturvärden, biologisk mångfald, vattenresurser samt sociala krav for trygga arbetsförhållanden och respekt för lokalsamhällen.

 

FSC - Forest Stewardship Council

FSC ska uppmuntra till miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. Märkningen finns bland annat på produkter som timmer, papper, förpackningar, grillkol, gummi och rotting. Systemet omfattar även returpapper. FSC- standarden har fokus på biologisk mångfald och ekologiskt värdefulla miljöer, samt ställer krav på säkra och trygga arbetsförhållanden, att urfolks rättigheter respekteras och att kulturminnen skyddas. Bland produkter du köper hos Apotea kan du hitta FSC-märkningen på många pappersförpackningar. 

Produkten läggs i din varukorg.
Produkten har lagts
till i din varukorg.
Till toppen av sidan