Kundvagnen laddas  

Minska klimatpåverkan

Vi har inventerat våra utsläpp i hela värdekedjan enligt Greenhouse Gas Protocol (GHG) för att identifiera var vår verksamhet ger upphov till störst utsläpp av växthusgaser. Baserat på resultaten har vi satt vetenskapliga klimatmål enligt Science Based Targets Initiatives (SBTi). Majoriteten av våra utsläpp av växthusgaser kommer från vårt sortiment, alltså de produkter vi säljer samt våra transporter. För att följa utvecklingen av vår klimatpåverkan i relation till våra klimatmål gör vi årligen ett klimatbokslut som kvantifierar den totala mängden växthusgaser som vår verksamhet genererar.

 

Sortiment

Utsläppen från vårt sortiment uppstår i produktens hela livscykel, vilket inkluderar anskaffning av råvara, förädling, produktion, transport, användning och sluthantering av produkt. Vi har en kontinuerlig dialog med leverantörer för att försöka få fram bättre klimatdata på produkterna. Då det finns en brist på verklig data så används schabloner för beräkningarna. Tillgången till utsläppsdata inom läkemedelsindustrin är en utmaning på grund av den bristande transparensen när det kommer till att redovisa var och hur läkemedel är tillverkade. 

 

Transporter

Vi arbetar kontinuerligt med att minska våra utsläpp från transporter genom att ha en tät dialog med fraktbolagen för optimering av rutter, ökad fyllnadsgrad samt övergången till emissions- och fossilfria transportsätt. Allt fler “sista-milen”-leveranser genomförs av emissionsfria alternativ såsom elbilar, cyklar och gåvagn i storstäder. Vi samarbetar med Einride som tillhandahåller ellastbilar för leverans mellan vårt logistikcenter och Rosersberg. Genom att elektrifiera de tunga transporterna minskar vi användning av fossila bränslen samt bidrar till mindre tung trafik på vägarna. 

 

 


 

Frågor och svar om vetenskapliga klimatmål enligt Science Based Targets 

 

Vad är Science Based Targets?

Science Based Targets är en metod för företag att sätta vetenskapligt förankrade klimatmål. Att anta vetenskapliga klimatmål enligt Science Based Targets innebär att företaget  formulerar mål för utsläppsminskningar som är förenliga med världens krav på koldioxidbegränsning för att hålla uppvärmningen långt under 2°C, och sträva efter att begränsa den till 1,5°C. 

Varför uppmuntrar ni era leverantörer att påskynda klimatarbetet?

Våra största utsläpp av växthusgaser finns i scope 3 där den största utsläppsposten kommer från de produkterna vi köper in och säljer, alltså vårt sortiment. Vi uppmuntrar därför våra leverantörer som ännu inte har vetenskapliga klimatmål att anta mål så att vi tillsammans kan driva och påskynda klimatomställningen.Genom dialog, samarbete och krav på våra leverantörer vill vi minska våra indirekta utsläpp inom scope 3. I dagsläget är cirka 45 av våra totalt 700 leverantörer anslutna till Science Based Targets.

Hur sätter man vetenskapliga klimatmål? 

Processen för att anta vetenskapliga klimatmål görs i samarbete med Science Based Targets (SBT). I ett första steg görs ett publikt åtagande och en ansökan skickas till SBT. I ett nästa steg ska utsläppen av växthusgaser från företaget kartläggas enligt GHG-protokollet som är en internationell standard för att redovisa växthusgasutsläpp. Standarden används för att förstå, kvantifiera och hantera utsläppen av växthusgaser. Baserat på kartläggningen skickas målformuleringar till SBT för godkännande. SBT granskar och godkänner målen för att sedan publicera dem på sin hemsida. Läs mer om processen här och se vilka andra företag som har vetenskapliga klimatmål här. Det finns olika krav beroende på företagets storlek. För små och medelstora företag är processen förenklad, läs mer här.

Vad händer om Apoteas leverantörer inte sätter vetenskapligt förankrade klimatmål?

Apotea ställer idag inga bindande krav på våra leverantörer att sätta klimatmål men vi vill starkt uppmuntra till detta. Hela näringslivet måste ställa om, oavsett stor eller liten aktör, vi har alla ett gemensamt ansvar och vi måste agera snabbt och det är bara tillsammans vi kan uppnå reella utsläppsminskningar. 

Hur jobbar Apotea för att minska klimatpåverkan?

Arbetet för att minska vår klimatpåverkan sker både i den egna verksamheten och i vår värdekedja. Klicka här för att läsa om Apoteas arbete för minskad klimatpåverkan. Under länken finns information om vår logistikanläggning, energianvändning, våra solceller, emballagehantering och hur vi packar dina paket samt vår omställning till fossil- och emissionsfria transporter.

 

 

Tillbaka till startsidan för hållbarhet

 

Produkten läggs i din varukorg.
Produkten har lagts
till i din varukorg.
Till toppen av sidan