Populära länkar


Varumärken

Alla varumärken

  • Kundservice med farmaceuter och egenvårdsrådgivare
  • Inga avgifter
  • Gratis fraktalternativ
  • Snabb leverans
  • Stort sortiment,
    över 40000 artiklar
  • Öppet köp returrätt 14 dagar (ej läkemedel)
  • Betala säkert med avgiftsfri faktura, kort eller internetbank
  • Klimatkompenserade hemleveranser
Produkten har lagts
till i din varukorg.
Produkten har lagts
till i din varukorg.

Vår hållbarhetspolicy

Tillsammans för en hälsosammare värld

Vår mission är att bidra till en mer hälsosam värld genom att erbjuda effektiva leveranser av läkemedel på ett hållbart sätt. Vår verksamhet ska bidra till att förbättra den allmänna folkhälsan och människors välmående, därför genomsyrar hållbarhet allt som Apotea gör och präglar sortiment, inköp, logistik, marknadsföring, försäljning och företagskultur. Det innebär att vi följer lagar och andra bindande krav och strävar efter ständiga förbättringar, kundnöjdhet och patientsäkerhet. Hållbar utveckling - det vill säga ett långsiktigt ansvarstagande för verksamhetens etiska, sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter – ska därför alltid vara en del av vårt erbjudande till omvärlden.

 

Socialt ansvarstagande

Vi verkar för mänskliga rättigheter, goda arbetsvillkor och affärsetik genom att:

• Erbjuda produkter och tjänster som bidrar till en hälsosammare värld

• Erbjuda produkter och tjänster för alla

• Erbjuda råd till våra kunder som leder till säkrare läkemedelsanvändning

• Höga krav på produktkvalitet. Material eller ingredienser som påvisas vara farliga för människor, djur eller natur får inte säljas

• Höga krav på produktsäkerhet. Oseriösa leverantörer och produkter passerar inte vår kvalitetskontroll.

• Skapa en arbetsplats med god gemenskap och där alla medarbetare trivs

• Sträva efter goda arbetsvillkor och en hälsosam och motiverande företagskultur

• Värna om mångfald och jämställdhet

• Ha nolltolerans mot mobbning eller trakasserier på vår arbetsplats

• Vara engagerad i integration av nyanlända i samhället och erbjuda praktikplatser till nyanlända flyktingar

•  Samverka med våra leverantörer för att åstadkomma goda arbetsvillkor

• Ta avstånd från alla former av barnarbete, tvångsarbete och diskriminering

• Ta avstånd från alla former av korruption, mutor eller annan otillbörlig påverkan

• Vara en aktiv opinionsbildare som driver utvecklingen mot en hälsosammare värld

• Vara engagerad för hållbarhet på global och lokal nivå genom att stödja andra välgörande ändamål

 

Miljöhänsyn

Vi verkar för en bättre miljö och minskad klimatpåverkan genom att:

• Sträva efter att vara klimatneutrala genom egen solelsproduktion

• Kontor och lagerlokaler drivs med förnyelsebar energi

• Erbjuda miljövänliga och klimatkompenserade fraktalternativ 

• Endast fordon som uppfyller miljöklass euro 6 får hämta/lämna gods

•  Informera våra kunder kring läkemedelsdestruktion och olika läkemedels miljöbelastning

•  Återsamla överblivna läkemedel och destruera dem på ett säkert sätt, så att inga läkemedelsrester kommer ut i naturen

• Erbjuda ett stort sortiment av bland annat ekologiska, Fairtrade-, vegan och miljöcertifierade produkter för att stimulera våra kunder till att välja de mest hållbara alternativen

• Samverkan med leverantörer för att kontinuerligt minska miljöbelastningen från produkter och för att minska mängden packmaterial

• Använda emballage av återvunnet papper och plast samt genom dialog med våra leverantörer driva utvecklingen mot förpacknings- och förbrukningsmaterial från förnybar eller återvunnen källa

• Använda digitala verktyg och lösningar för minskad resursanvändning

 

Långsiktig lönsamhet

Vi bedriver hållbart företagande och bidrar till en långsiktigt hållbar verksamhet genom att:

• Integrera hållbarhet i vår verksamhetsstyrning och i våra beslut inom alla avdelningar

• Arbeta resurseffektivt och ha en långsiktig plan för lönsamhet

• Vår verksamhet och tjänster alltid ska bidra till samhällsnytta

• Betala skatter, moms och sociala avgifter i enlighet med rådande lagstiftning

• Alltid följa gällande lagstiftningar, miljölagstiftningar och föreskrifter som berör vår verksamhet

• Behandlar persondata i enlighet med GDPR

 

 2020-01-30

 

Rekommenderad läsning

 

Återlämning av överblivna läkemedel

Apotea samlar in överblivna läkemedel och ser till att dessa tas om hand på ett säkert sätt.

Läs mer