Källa: Fass.se

FICORTRIL

1% salva

Användarinformation

Observera att läkare kan ordinera Ficortril för annat användnings-område och/eller med annan dosering än angivet i denna information. Följ alltid läkares ordination och anvisningarna på apoteksettiketten på läkemedelsförpackningen.

Vad innehåller Ficortril?

Verksamt ämne: 1 gram salva innehåller 10 mg hydrokortison.

Övriga: Natriumlaurylsulfat, propylenglykol, stearolalkohol, cetylalkohol, kolesterol, vitt vaselin, flytande paraffin, metylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E 218), vatten.

Hur verkar Ficortril?

Ficortril är ett milt verkande kortisonpreparat som har antiinflammatorisk och klådstillande effekt.

Information lämnas av:

Pfizer AB

191 90 Sollentuna

Tel: 08 - 550 520 00

Fax: 08 - 550 520 10

Vad används Ficortril för?

Ficortril salva kan i mindre förpackning köpas receptfritt och användas för behandling av lindrigt eksem förorsakat av t ex tvål, rengöringsmedel, kosmetika eller stark solsveda.

Ficortril salva kan även ordineras av läkare för andra indikationer som kroniska eksem eller klåda i anal/genitalområdet.

När ska Ficortril inte användas?

Använd inte Ficortril salva om du är överkänslig (allergisk) mot hydrokortison eller något av övriga innehållsämnen i Ficortril. Ficortril salva ska inte användas vid hudinfektioner orsakade av bakterier, svampar eller parasiter.

Att tänka på innan och när Ficortril används

Eksem som sitter runt ögonen bör alltid behandlas av läkare. Undvik att få salvan i ögonen. Några av de övriga ämnena, propylenglykol, metylparahydroxibensoat, cetylalkohol och stearylalkohol, kan ge lokala hudreaktioner t.ex kontakteksem. Eventuellt kan reaktionen vara fördröjd.

Kontakta läkare om eksemet infekteras av bakterier eller svamp för då måste behandlingen kombineras med medel mot infektion.

Graviditet

Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats.

Amning

Går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med din läkare vid mer än tillfälligt bruk av Ficortril under amning.

Körförmågan och användning av maskiner.

Ingen påverkan.

Dosering

Smörj in Ficortril salva i ett tunt lager 2-3 gånger dagligen eller enligt läkares föreskrift. Efter förbättring behöver salvan inte smörjas in mer än 1 gång per dag eller varannan dag. Ficortril salva skall användas under högst 1 vecka utan läkares ordination.

Barn under 2 år bör endast behandlas efter läkarordination.

Vilka biverkningar kan FICORTRIL ge?

Alla mediciner kan ge oönskade effekter så kallade biverkningar. Mindre vanliga biverkningar (fler än 1 av 1000 men färre än 1 av 100 av Ficortril salva är hudirritation och kontaktallergi i form av ökad klåda, rodnad och irritation. Om ovanliga eller besvärande reaktioner inträffar, kontakta läkare.

Hållbarhet och förvaring

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Användes före utgångsdatum som finns på förpackningen. Förvaras vid högst 30oC.

Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

Senaste revision.

2006-01-02